חיים באר הסופר חיים באר משוחח ע 0 רוביק רוזננול , עורך העיתון "פנים 2002 , " מה היא המשפחה היום ? ההרגשה היום היא , שהממלכה שלך , המולדת האמיתית שלך , היא המשפחה . לפני מאה שנה זה היה בנוי על המשפחה המורחבת . היום זה בנוי על המשפחה הגרעינית , אבל הקשרים הפסר'וסים בין הילדים לבין עצמם לא מספיק קרובים לפנסיה שהייתה לי , למשל , ביחס למשפחה המורחבת . אני בן יחיד , וקיימת אצלי תשוקה לאח או לאחות , למין סולידךיות . כל ימ" ה"תה חסרה לי הסולידריות של אחים . הפנסזיה שלי דומה למה שקורה במשפחה הערבית . כלומר ? בו השיפוץ של הבית , שאנחנו גרים בו , הסתיים לא מזמן , ועבדו פועלים ערביים מעזה . נוצר בינינו סוג של אמון . רציתי להכין להם קפה , והם אמרו לי , עזוב , אנחנו נכין . תוך כדי שתיית הקפה דיברנו על המשפחה שלהם . ואז אחד מהם אמר לי , אנחנו חמישה-שישה אחים . אבא שלנו לא כל כך עובד , וכולנו מביאים אליו את המשכורות , לא לעצמו , אלא הוא מחלק את המנות לבנים , אבל בכל פעם המאמץ מיועד לאח אחר . היום בונים לג ' מאל את הבית , והוא יקבל יותר מאחרים . לא צריך לקחת הלוואות . לא צריך לקחת משכנתה . האחרים מקבלי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית