מילים ולחן : קובי אח יאללה לך הביתה מוטי שלום ותודה ואל תתקשר אליי , אני לא עונה אם תקרא לי מלמטה , אני אקרא למקזטךה אז תשיג לך חיים , כי אין לך ברירה . צא החוצה תתייבש בשמש לא רוצה אור 1 ך כאן בדירה כל מה שהיה בינינו אמש הר ; הפך פתאום להיות נורא אני חשבתי קזיהיה גן עדן אתה T ~ חשבת T VTI שתפסת T T : " גל וצריך לקשור אותך בחבל ... . ' אחרת אתה לא נאמן בכלל . הי תה' : : T T nrvn 7 T T לנו T T נו- אהבה ^ -בה : : T T קצרה קצו TT TT II : : : אבל T אתה - הפכת T : T לצרה . TT :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית