מילים : \ 1 \ 1 אלתרמן , לחן : אריה לבנון הוא אמר : "אם תלכי אסךיי - לא קטיפה תלבשי ולא משי , יהיה מר עד בלי כוח , . "אולי אז אמרה היא לאט כוח" : יש . "לי " אם צריך - אתהלך בסחבות כלובשת קטיפה מבריקה , אם צריך - אקךצף רצפות ואהיה בעיניי . "כמלכה " כל אשר תבקש ותשאל אעשה ואוסיף לשמוח . יהיה טוב , אהובי , יהיה קל , לעולם לא יחסר לי . "כוח אז אמר : "מה יהיה אם אבגוד ואותך אעזוב מיותרת , בלילות ארוכים לחכות עד שובי מזרועות האחרת " ? " אם צריך לחכות - , "אחכה כך I T אמרה T : T ופניה T V T באור : T " אם צךיך לא לבכות - לא אבכה , העיקר שאדע כי . "תחזור  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית