לפניכם שני שירים המציגים שתי עמדות שונות של אישה לאהוב ליבה . האחד של נתן אלתרמן משנות החמישים והשני של קובי אוז משנות התשעים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית