מילים : יהודה עמיחי , לחן : שלמה גר 1 נ . יר , מתי כספי אבי , פתאום , מכל החדרים T יצא T למרחקיו IT - : v : המוזרים T - . J / % 7 הלך לקרוא לאלוהיו , שהוא יבוא לעזור לנו עכשיו . ואלוהים כבר בא , כמו טורח , תלה T 1 את V מעילו ~ : על ^ וו T-- ירח . אך את אבינו , שיצא להובילו , יחזיק האלוהים לעד אצלו . לדעת הבן , למותו של האב יש מטרה . מה היא ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית