החליטו על צורת הקשר בין שני הגורמים , ציירו את הגרף ואמרו משפט עם ככל IY מספר טיולים בשנה - גיבוש חברתי של הכיתה ( 1 השכלת ההורים - מםפר הילדים ( 2 מספר בני המשפחה הגרים בקרבת מקום - קשרים חברתיים חזקים ( 3 מספר הילדים הגרים באותו חדר - קשרים רגשיים חמים בין הילדים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית