wp " בניך ? ויאשרוה " ( משלי לא ( 28 "ראוה בנות , ויאשרוה " ( שיר השירים ו ( 9 א . האימהות בטבע הן ללא ספק אימהות עובדות . במשך ההיריון הנקבה משמינה ונעשית כבדה יותר , ואז גם גדלה הסכנה לחייה . בזמן הזה צריכה הנקבה לדאוג לא רק לעצמה , אלא גם לעוברים שבבטנה . אחרי הלידה היא צריכה לדאוג לצאצאים , שלא יכולים לדאוג לעצמם . * T ההיריון , ואחריו הלידה , דורשים מן האם מאמצים עצומים . אחת השאלות , שהעסיקה את החוקרים במשך שנים הייתה , האם הנקבה משפרת במשהו את איכות חייה או את היכולות שלה בזמן ההיריון , הלידה והטיפול בצאצאים . חוקרים באוניברסיטת וירג ' יניה , שבארצות הברית , חשבו , שהמוח של הנקבה ההרה או המיניקה מתפקד טוב יותר בזמן ההיריון ולאחריו . בתקופה זו הנקבה לומדת יותר טוב , וכך היא מצליחה להתמצא בסביבה , ולהגיע מהר יותר למקורות האוכל . כדי לבדוק את טענתם ערכו החוקרים מספר ניסויים . בניסוי הראשון הם בדקו שתי קבוצות של חולדות . f | סמנו איזה תיאור של קבוצות המחקר מתאים לניסוי הראשון . ( 1 בקבוצה אחת היו חולדות אימהות , שהמליטו- לא מזמן , והן מיניקות , ובקבוצה שנייה לקחו חולדות שלא המליטו מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית