לפניכם עובדות שנאספו ממחקרים שונים של זואולוגים על משפחות בעולם החי : הורות , גידול צאצאים , תפקידים שונים לזכר ולנקבה , ועוד . א ) חברו כל זוג היגדים למשפט עובדתי אחד בעזרת המילים : ככל / ... W כך ... ב ) הפכו את ההיגדים למשפטים פעליים והוסיפו שמות תואר ומשלימים לפי הצורך . עובדות אלה נכונות לגבי רוב בעלי החיים ולא לגבי כולם , לכן התחילו כל משפט ב- בדרך כלל או ב- על פי חב . דוגמה -.מספר הצאצאים גדול . הש 7 ןעת אנרגיה קסנה בכל צאצא מספר הצאצאים קטן . השקעת אנרגיה גדולה בכל צאצא ( 1 מספר הצאצאים גדול . מספר הצאצאים קטן . ( 2 הזכר - השקעת אנרגיה מרובה בהשגת מזון לצאצאים הנקבה - השקעת אנרגיה מרובה בהשגת מזון לצאצאים ( 3 הבדלים חיצוניים בין הזכר ובין הנקבה דמיון חיצוני בין הזכר לנקבה ( 4 הזכר חזק או בעל הופעה מרשימה . הזכר חלש או בעל הופעה עלובה . ( 5 הזכר משמיע קולות מיוחדים או בולט בצבעיו . הזכר לא מרבה להשמיע קולות וצבעיו חדגונ"ם . ( 6 מקום ההטלה או הלידה מוגן וקרוב למקורות אוכל . מקום ההטלה או הלידה מוגן פחות ומרוחק ממקורות אוכל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית