דליה רביקוביץ שני דגים נחפזו , וירדו : T : למצולות : הים T - לספר איש לרעותו מה - גדלה T : T אהבתם -: - . T 1 שני : •? דגים T צללו : T : ושהו T במצולות ; הים T - וככל שהרחיקו הלון כן " י גדלה T : T אהבתם - : . TT ולא עוד ץ . ל 1 אל החוף אוהבי-מצולות-הים . ילא הפה מספר מה - גדלה T : T אהבתם . TT -: - ( 1 גודל האהבה , עומק מצולות והמרחק מן הרווף . מה הקשר ביניהם ? ( 2 אם הדגים הם משל - מה הוא הנמשל ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית