במחקר שנערך על שביעות הךצ 1 ן של בני זוג מן הנישואין , עולים שני ממצאים חשובים : על פי הממצא הראשון , ככל שדעותיו של הגבר ליברליות יותר , ודעותיה של האישה מסורתיות יותר , כך עולה שביעות רצונם של שני בני הזוג מנישואיהם . הממצא השני הוא , שככל שהגבר היה מעוניין יותר להתחתן , כך עולה שביעות רצונו מן הנישואין . ( 1 | מה הן מסקנות המחקר לגבי אי שביעות הרצון מן הנישואין . ( 2 תארו את המחקר בגרפים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית