מילים : נתן זר , לוזן : ד 3 ג \ ז אילת שיר לאוהבים הנבונים , אשר בתבונה יאהבו . ימיהם בנעימים ? חלפו גם בךךתם שאול לא ? זקינו , נצח לא ייפךדו , ? חד יחיו בבית ? - : אחד . T v שיר לאוהבים T ן- הנבונים : — על * משכבם TT : ? באין : ? I מילה . T ביד אחת את המנורה יכבו , ? חד ? עצמו את עיניהם , זה את זה יבךכו , ובעת האחד קורא - את האור T הקטן IT - 1 1 ידליק I ? : - הוא . את נשימת ? לדיהם שומעים שעון ורוח חצות . שיר לאוהבים הנבונים אשר בנו להם בית ואת דלתו נעלו . הגיפו היטב את התריסים , בחוץ קר ורוח ומצפים בחוץ למטר . אורח לא יבוא בלילה אשר כזה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית