לפניכם קטע על המשפחה בישראל . בסוף כל פסקה חסרים כמה משפטים . השלימו את המשפטים החסרים בעזרת המשפטים , שבחלק ב . ' ? N האם החברה הישראלית היא חברה משפחתית או לא ? בישראל קורים שני תהליכים מנוגךים בעת ובעונה אחת . מצד אחד , למשפחה בישראל יש מקום יותר חשוב בחברה מאשר ברוב ארצות המערב , והיא יותר יציבה בהשוואה לארצות אלה . אבל מצד אחר , החברה הישראלית היא חברה מודרנית , ולכן יש ירידה ברמת המשפחתיות של החברה . מה הם הגורמים למשפחתיות של החברה הישראלית ? מדינת ישראל נמצאת במלחמה מתמדת . תושבי המדינה חיים במתח בגלל האיום הבסחונ המתמיד . במצבי סכנה יש לאנשים רצון למםד קשר אינטימי ולבנות משפחה , ולכן שיעור הנישואים עולה מיד לאחר מלחמה . אבל , החברה הישראלית מעבירה מסר ברור למשפחה : הגברים יוצאים לשירות צבא לפרקי זמן ממושכים , והנשים צריכיות לשמור על שלמות המשפחה , להישאר נאמנות לבעל ולאב , שיצאו להגן על הבית , ולעודד אותם , אולם , סיבה אחרת למשפחתיות היא שמדינת ישראל קלסה בשנים הראשונות לקיומה אלפי עולים מארצות המזרח . בארצות אלה המשפחה היא מוסד יציב , ובדרך כלל מספר הילדים בה גדול . מכיוון שמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית