מירון ח . איזקסון למה מתחתן איש , אולי לשעות בהן אדם מסתיים ואין , נעזב TV : v מאביו T " , מתה T" אימו או בנו השתתק מרחוק . ואולי דווקא לשעות רגילות בהן המילים קבועות , כמו שולחן שמבקשים או מהלך מנצח של ילד . למה T : איש מביא " את v פניו , T T את העצם שפעם היא אף ופעם פתוחה ויוצאים מהעין הךבה קווים אחרים , לומר בבית אשתו הריני חדש הנני שקט ושמח . מה אתם חושבים : למה השיר מתחיל בעצב , ונגמר בשמחה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית