במדינת ישראל הנישואין שכיחים ביותר . רק 3 ° / 0 מן cirrr םיךו לא נשואים , ונשארים רווקים כל חייהם , לעומת 6 ° / 0 בארצות הברית . אבל בשנים האחרונות גם בישראל יורד שיעור הנישואין : בשנת 8 . 5 ° / 0 1976 מכלל האוכלוסיה התחתנו , ואילו 11 שנים אחר כך , בשנת , 1 987 רק 7 ° / 0-כ מכלל האוכלוסיה בישראל נישאו . מה אתם חושבים : למה שיעור הנישואין בישראל גבוה יותר מאשר בארצות הברית ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית