DH'D 7 nn בכיתה עובדים בשלשות . כל תלמיד מראיין קרובי משפחה ושומע מהם על רגעים דרמס"ם או חשובים בחייהם , רגעים שהשפיעו על כל המשפחה . כל אחד מחברי השלשה בוחר סיפור אחד , שעשוי להיות סיפור מעניין לתסריס של סרס בן עשרים דקות , ומביא אותו לפגישת התסריט הראשונה . כל אחד בקבוצה מספר את הסיפור המשפחתי המעניין שלו , ואז מחליטים מה יהיה הסיפור של סרט הקבוצה . אם רוצים , אפשר לחבר שניים - שלושה סיפורים . לאחר שמחליטים על הסיפור , כותבים אותו יחד באורך של חצי עמוד עד עמוד שלם . כותבים את העלילה לפי סדר הזמנים , מבלי להרחיב בתיאור הדמויות והמקומות . מילון - פרק א : פעלים בגד , לבג 1 ד ( ב ( ... לא היה נאמן ( למדינה , לאדם ) / שיקר ( למישהו שהאמין בו ) betray / אמר או עשה משהו בניגוד לעקרונות של , ! בניגוד לאידאלים ךמיין , לך מ"ן ראה בדמיונו / חשב שמשהו קרה או קורה imagine , picture ^ ... ) להוריש ( ל ( ... השאיר או העביר לאחר מותו כסף , רכוש , תואר , תכונה , או to cause to inherit 1 'pDT \ לקרובי משפחה או לאחרים חסיל ספק , לא היה ב 0 וח בדבר doubt , question  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית