לאה גולדברג תמונתך כה שלווה . את אחרת : קצת T I : גאה ?• T ונבוכה T : על - שאת - : - v אימי . מלווה בדמעה ובחיוך מוותרת ומעולם אינן שואלת : "מי " ? לא תמהת , לא רגזת , עת באתי אלייך מךי יום ןיומו ואמךתי : "תני " ! את הכול הבאת לי במו ידייך רק מפני שאני - אני . ויותר ממני את היום זוכרת את יגון-ילדותי , ונפשך כבר פתרה : עת תבוא אלייך הבת הבוגרת , היא תביא את יאוש תוגתה שבגרה . כן . אבוא רצוצה ולא אשאל לשלומך . לא אבכה בחיקך , לא אלחש : "אימי " ! את תךעי : זה שעזבני היה לי יקר ממך ולא תשאליני : "מי " ? ( 1 לפי השיר , הבת מודה לאם על מה שעשתה למענה . על מה היא מודה ? ( 2 לאיזה פסוק , מן הפסוקים האלה , 'ש קשר לשיר ? מהו הקשר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית