יהודה עמיחי אימי קוראת לי תמיד ממשחקי בחוץ הביתה . ופעם אחת קראה לי ולא חזרתי אלא אחר שנים , ולא ממשחק . כשאני -: ?? : יושב ? עכשיו T : - לפניה , T v T : היא כמו אבנים שותקות . כל T דבריי : - T : וכל T שיריי - דומים לשפך מילים משומן של סוחר-שטיחים , סךסור וסוכן-נוסע חלקלק . fy האם כמו "אבנים שותקות " והבן כמו "סרסור וסוכן נוסע חלקלק . " מה מנסה הבן לעשות ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית