שמךי נפשך , כוחך שמרי , שמרי שמרי חייך , בינתך , שמךי חייך , מקיר נופל , מגג נךלק , מצל חשך , מאבן-קלע , מסכין , מציפוךניים . שמךי נפשך מן השורף , מן החותך , מן הסמוך כמו עפר וכמו שמים , מן הדומם , מן המחכה והמושך והממית כמי-באר ואש-כיךיים . נפשך שמךי ובינתך , שער-ראשך , עורך שמרי , שמךי נ ? שך , שנךי רריך זה ערב קיץ לכאורה , זה לכאוךה רק ערב קיץ טוב , ידוע וישן , שבא לחסד ולרחמים , לא למורא ולא לרחש חשדות וךבר אשם , קבא עם ריח תבשילים ועם מנורה , אשר תאיר עד אם ננוח ונישן . רק עךב קיץ חם וטוב הוא לכאוךה רק ערב קיץ חם קזבא לא למוךא . ( 1 מ , לדעתכם , כותב את השיר , ולמי ? ( 2 מה מלמד אותה מי שכתב לה את השיר , ומה הוא מבקש ממנה ? מילים : נתן אלתרמן , לחן : אלכסנדר ארגוב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית