ארז ביטון ואנחנו ילךים בבית חינוך עיווךים בירושלים , תופסים שבעה ילדים בילד אחד ואומרים לו תהיה v : * אתה T - אבינו T ואומרים לה תהיי את אימנו , ונתקלים גוף ילד בגוף ילד לאסוף חום במראית עין של היתקלות . : ועושים ? משפחות T : משפחות T : וקוראים לילד אחד : אבא שלום ולילדה T :- ; אחת אימא T שושנה , T - רל ! לדה אחת הייתי קורא אחותי אחותי רחל ולילד v v ; אחד T v אחי ? T אחי ? T יוסי כך היינו עושים משפחות כאילו ואנחנו ילךים בבית חינוך עיווךים בירושלים . מה אתם חושבים : למה הילדים שיחקו ב- "משפחות כאילו ?"  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית