נזילים : נתן אלתרמן , לחן : נעמי שמר אימהות T שרות . T אימהות T שרות . T אגרוף רעם ניתך . דומייה חזקה . בחוצות הריקים צעדו לשורות פנסים T T אדומי : " -זקן . UTT סתיו T 1 אנוש , T סתיו T : יגע -T * ולא : מנוחם T : ומטר T T בלי : אחרית : - ו ראש ובלי נר בחלון , ובלי אור בעולם שרות אימהות T שלוש . T ואומרת אחת ; - ךאיתיהו כעת . אנשק בו כל אצבע קטנה וציפורן . אונייה מהלכת בים השקט ובני תלוי על ראש התורן . ואומרת v v : שנייה : T ? : בני גדול ושתקן ואני פה כותונ , ת של חג לו תופרת הוא הולך בשדות . הוא ? גיע עד כאן . הוא נושא בליבו כדור עופרת . והאם השלישית בעיניה תו ? ה - לא היה T T לי * יקר IT T כמוהו T TK הבכי רוחץ את ריסיה שלה ... - ואולי עוד לא נח . ואולי הוא מודד בנשיקות , כנזיר ?? שולח , את נתיב עולמך , אלוהיי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית