מילים : ח . נ . ביאליק , לחן : עממי הכניסיני תחת ? נפך , -והיי : לי אם •• : ואחות , T ויהי חיקך מקלט ראשי , קן-תפילותיי הנידחות . ובעת רחמים , בין-השמשות , שחי : - ואגל : לך I T סוד ייסורי : אומרים , יש בעולם נעורים - היכן נעוריי ? ועוד רז אחד לך אתוודה : נפשי נשרפה בלהבה ; אומרים , אהבה יש בעולם - מה-זאת אהבה ? הכוכבים רימו אותי , היה חלום - אך גם הוא ץ . כד ; rmy אין לי כלום בעולם - אין 1 ?? לי דבר . T הכניסיני תחת כנפך , והיי לי אם ואחות , ויהי חיקך מקלט ראשי , קן-תפילותיי הנידחות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית