מילים : יעקב רוטבליט , לחן : מתי כספי כן זה הסרט על רדי אתה מת לדעת איך זה מרנחיל לבד _ . על ^ הבמה T T - עם י הגיטרה T T ? - כמו * . : ילד *• * . מאומץ I T 1 מברזיל ? T : ? בן אדם ? לי תודעה פוליטית מחזך אחרי הניצחון שיכור מהצלחה TT T : — ? - כל לילה T : עד בוקר , עד בוא הפיכחון את הגיטרה ההיא גנבתי מאחי אני : - מודה . *• בכוונה TT - : תחילה : T היא ? הייתה T : T בשבילי •;•• כל T מה " שאימא v T רק בשבילו בישלה אבא T - לא היה T T בבית - - - הוא היה חובב מושבע של מסעות אני ניגנתי יום ולילה קרעתי את האצבעות מצאתי עבודה למועדון אחד לוב ^ של ימאים בעיר החוף האצבעות בהן ניגנתי , לא פעם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית