לפי מה קובעים , לאיזו משפחה שייך אדם מסוים ? אחת הדרכים היא לבדוק למי מורישים ההורים את רכושם . במרבית החברות המסורתיות בעולם הבנים שייכים בא 1 פן חוקי לצד האב , והאב מוריש להם את רכושו . שיסה זו הייתה מקובלת בחברות של חקלאים , שבהן פרנסת המשפחה היא בידי הגברים , ולכן הרכוש נחשב כרכוש הגברים במשפחה . רק במספר קסן מאוד של חברות מסורתיות נשים מורישות את הרכוש לילדיהן . בחברות מודרניות הבן והבת מקבלים אותו חלק בירושה מן ההורים , אם הרכוש שייך לשני ההורים , או שהם יורשים את הרכוש רק מאחר ההורים , משום שההורה האחר ויתר על חלקו . כלומר , במשפחה המודרנית יש לאם ולאב מעמד שווה , כשם שיש מעמד שווה לבן ולבת . ( 1 / | לפניכם שני משפטים ( א ו-ב . ( אמרו איזה משפט מתאר את המצב בחברה המודרנית , ואיזה משפט מתאר את המצב בחברה מסורתית . א ) ההורים מורישים לבן ולבת חלקים שווים מן הרכוש . ב ) הבת לא מקבלת אף חלק מן הרכוש של אביה ; היא שייכת למשפחת בעלה . ( 2 דונו בחסרונות וביתרונות של שתי שיטות הירושה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית