מילון זה מגדיר את מונחי המוזיקה שבספר , גם אם הם מוגדרים בתוך הפרקים עצמם . הוא אינו כולל מושגים בסיסיים בתיאוריה של המוזיקה . מונח מודגש פירושו שהוא מופיע פעמים נוספות במילון , אם כערך נפרד ואם בתוך ערך אחר . למשל : צורת הסונטה - סכמה של מבנה מוזיקלי , האופיינית לפרקים הראשונים של יצירות כליות החל במאה . 18-ה צורה זו מבוססת על הצגת שני נושאים מנוגדים ומשלימים ( תצוגה , אקספוזיציה , ( פיתוחם וחזרה על התצוגה ( מחזר , רפריזה ) עם שינויים טונליים ואחרים . המונחים , "תצוגה" , "אקספוזיציה "מחזר" ו"רפריזה" מופיעים פעמים נוספות במילון . אגודה למוזיקה יהודית עממית ( מכונה גם : אסכולת סנט פטרבורג ) - אגודת מוזיקאים יהודים , שנוסדה בסנט פטרבורג ( רוסיה ) . 1908-ב מטרותיה היו איסוף שירי עם ומזמורי חזנות יהודיים , עיבודם לאולם הקונצרטים וכתיבת מוזיקה מקורית בעלת זיקה לחומרים אלה . אטונלי - ראו מוזיקה אטונלית . אוגמנטציה - ( Augmentation ) הרחבת הערכים הריתמיים של מלודיה או של מוטיב כך שיישמרו יחסי המשך ביניהם . אודהקטון - ספר התווים המודפס הראשון . הקובץ הודפס בשנת 1501 בוונציה בידי המדפיס פטרוצ'י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית