מבוא שלא כמו הפרקים הקודמים בספר זה , העוסקים במוזיקה האמנותית לתקופותיה , פרק זה יסקור את ההיסטוריה של נוכחות היהודים במוזיקה המערבית . השתלבותם של היהודים בהיסטוריה של המוזיקה נוגעת לכל התקופות המתוארות בספר ( וכנראה גם לקודמותיהן , ( אולם העדויות על פעילותם של היהודים הולכות ומתרבות החל ברנסנס המאוחר וכמובן עד ימינו אנו . בשל כך הפרק לא יעסוק בהתפתחויות סגנוניות אלא בכמה סגנונות בתקופות שונות , המשקפים את האופן שבו התקיים דיאלוג בין מלחינים יהודים לבין סביבתם הלא-יהודית . תחילה נסקור אזכורים היסטוריים של מוזיקאים יהודים שונים ומאוחר יותר נפגוש מלחינים יהודים שכתבו יצירות ללא קשר ליהדותם . בתוך כל אלה נתבונן גם ביצירות שעסקו בנושאים יהודיים שונים . קשה לומר מהו המרכיב היהודי המצוי בכל יצירה מעין זו : האם זהו שמה של היצירה ? התכנים שלה ? הטקסט העברי ? טקסט בשפה אחרת הקשור למקורות יהודיים , כמו התנ"ך ? וכן עוד . בנוסף לכך קיימים גם סמלים מוזיקליים הקשורים ליהדות , או כאלה שבמשך השנים נתפסו כקשורים ליהדות , כמו הסקונדה המוגדלת שבה נפגוש בהמשך ; אולם יש לזכור כי סמל המוגדר כמסמן יהדות יכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית