מבוא : עידן חדש בפתח יותר 300-מ שנה שלטה במוזיקה שפה בלעדית אחת - השפה הטונלית-הפונקציונלית . בשפה זו נכתבו יצירות המופת של הברוק , הקלאסיקה והרומנטיקה והיא הולידה הישגים מוזיקליים עצומים . עתה , על סף המאה , 20-ה נדמה היה ששפה זו מיצתה את עצמה וניכר צורך ברור בשפה חדשה . הישגיה של התקופה הרומנטית הסוערת הותירו אמנם מורשת כבירה למלחיני המאה , 20-ה אבל גם מעמסה כבדה שמלחינים בני התקופה נאלצו להתמודד עימה . היה עליהם לעבור כברת דרך בטרם יצליחו ליצור שפה מוזיקלית חדשה , או ליתר דיוק , בליל של שפות חדשות משלהם . פרק זה עוסק בתיאור הניסיונות של מלחינים לעצב את פניה החדשות של המוזיקה המערבית מתחילת המאה 20-ה ועד היום . רקע - מאפייני המוזיקה הרומנטית המאוחרת כדי להבין את המוזיקה של תחילת המאה 20-ה יש להתבונן במאפייני המוזיקה הרומנטית המאוחרת , מאמצע המאה 19-ה ואילך . בפרק הקודם - " הרומנטיקה" - כבר הוזכרה התרחבות היריעה ביצירות המאה , 19-ה שהתבטאה הן בממדי היצירות והן בכתיבה לתזמורות ענק . לכך יש להוסיף עוד שני מאפיינים : . 1 ההבעה המוזיקלית הדרמטית , המוחצנת , השתפכות הרגשות הסוערים , הניגוד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית