מסוף המאה 18-ה עד סוף המאה 19-ה מבוא : רקע היסטורי ואסתטי " רומנטיקה" הוא שמה של תנועה ספרותית , פילוסופית ואמנותית , שצמחה בשלהי המאה 18-ה באנגליה ובגרמניה , התפשטה על פני כל אירופה ורווחה עד סוף המאה . 19-ה בעוד תנועת ההשכלה ( או הנאורות , ( enlightenment שקדמה לה עודדה את השכלתנות ואת השימוש בבינה , פנתה התנועה הרומנטית לעבר האני הפנימי ולכיוון הלא-רציונלי . המונח " רומנטיקה" מופיע לראשונה בספרות המאה 18-ה בתיאור אגדות ( רומנסות ) בעלות עלילה הירואית מתקופת ימי הביניים , שיש בהן גם אלמנטים על-אנושיים או מפחידים . באופן הדרגתי התרחב המונח לתיאור ספרות המביעה רגשות , עם געגועים אל הבלתי מושג . במוזיקה קיבל המונח משמעויות שונות , כמוזיקה שמעוררת במאזין רגשות פחד , אימה וסבל ואף געגועים אין-סופיים , או מוזיקה שמדגישה את האלמנט העל-אנושי תוך עיסוק מוגבר באהבה , באימה ובפנטזיות שחורות ( פולחן השטן , שדים , מכשפות . ( מלחיני הרומנטיקה חיפשו עולם רגשי מוקצן : במוזיקה הרומנטית ניתן לשמוע בו-זמנית ראוותנות ואינטימיות , מלנכוליה , התלהבות וגעגועים . השינויים בהלכי הרוח האמנותיים נבעו משינויים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית