1600-מ עד 1750 מבוא הדעה המקובלת במאה 18-ה על אמנות הברוק בכלל ועל המוזיקה שלה בפרט הייתה שלילית , והיא באה לידי ביטוי במילה " ברוק" עצמה . מקורה בשפה הפורטוגזית ומשמעותה המילולית - פנינה בלתי מלוטשת , שצורתה לא אחידה . באופן סמלי השתמשו בה כמונח גנאי לתיאור יצירות שנתפסו כחסרות צורה , כאלה הסובלות מגודש הבעתי או מעודף קישוטים , יצירות גרוטסקיות , מצועצעות או וולגריות . רק במרוצת השנים קיבל המונח גם משמעות ניטרלית , כמציין תקופה בתולדות האמנות , הספרות והמוזיקה . עם זאת , עוד במהלך התקופה נשמעו דברי ביקורת דומים על המוזיקה של מלחיני הברוק ואפילו על הגדולים שבהם - מונטוורדי ובאך . 150 שנותיה של תקופת הברוק הן פרק זמן ארוך שבמהלכו התרחשו מאורעות פוליטיים , חברתיים , כלכליים ודתיים ונעשו תגליות מדעיות חשובות . במהלך תקופה זו התרחשה מהפכה מדעית : בעקבות מחקריהם של ניקולאוס קופרניקוס , 1543-1473 , ( Nicolaus Copernicus ) גליליאו גלילאי , 1642-1564 , ( Galileo Galilei ) ויוהנס קפלר , 1630-1571 , ( Johannes Kepler ) התקבלה בהדרגה ההכרה כי כדור הארץ אינו עומד במרכז היקום , אלא מסתובב סביב השמש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית