מסוף המאה 14-ה עד סוף המאה 16-ה מבוא " רנסנס" היא מילה צרפתית שפירושה " לידה . "מחדש מושג זה בתרגומו לאיטלקית ( Rinascita ) הוצג לראשונה על ידי בן התקופה , האמן והמבקר האיטלקי וזארי Giorgio ) ( Vasari בשנת . 1550 לדבריו , עם התמוטטות האימפריה הרומית שקעה האמנות אל חשיכה וברבריות וקמה לתחייה בהשראת יוון ורומא רק בסוף המאה , 13-ה בטוסקנה שבאיטליה . את פרק הזמן שבין העת העתיקה לבין תקופתו כינה וזארי "ימי . "הביניים הרחבה על המונח ברבריות ראו בההיסטוריון השוויצרי יעקב בורקהרדט ( Jacob Burckhardt ) הפיץ את המושג בצורתו הצרפתית הרווחת - רנסנס . ( Renaissance ) בספרו רב-ההשפעה " תרבות הרנסנס באיטליה" ( 1860 ) תחם בורקהרדט את הרנסנס בין המאה 14-ה למאה 16-ה והגדירו כתקופה של צמיחת הרוח האינדיבידואלית , של שחרור , של פריחה וקדמה וכראשיתו של העידן המודרני . בורקהרדט בן המאה 19-ה הסתמך באפיונים אלה על בני התקופה עצמם , שכמו וזארי היו מודעים לפריצת הדרך שלהם וראו את תקופתם כתקופת שיא וכעידן של חידושים . אפילו העבר הקרוב נראה בעיניהם מיושן , כפי שמעידים חרוזים אלה המתייחסים למוזיקה : טפיסיה , כרמן ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית