מהמאה 9-ה עד סוף המאה 14-ה מבוא בספר זה נתחיל את סיפור תולדותיה של המוזיקה במערב באותה נקודה שבה המוזיקה החלה להירשם בכתב , ושממנה ואילך אנו יכולים לעקוב אחר התפתחותה . יש לזכור שחומר מוזיקלי רב שהיה מופץ בעל פה ולא נרשם בתווים לא שרד , ולכן לעולם לא נדע איך נשמעה המוזיקה הבלתי כתובה וכיצד בוצעה . מוזיקה החלה להיכתב בתווים במאה , 9-ה בתקופה המכונה על ידי היסטוריונים “ ימי . "הביניים מונח זה מתייחס לתקופה ארוכה של כאלף שנה : תחילתה עם נפילת האימפריה הרומית המערבית בשנת 467 לספירה , וסופה אי שם במחצית הראשונה של המאה 15-ה בערך . כינויה של התקופה ניתן לה בזלזול מה על ידי היסטוריונים ואנשי רוח של הרנסנס בתחילת המאה , 15-ה אשר ראו בה לא יותר מאשר תקופה חשוכה ונחשלת המפרידה בין שתי תקופות שיא של פריחה תרבותית : העת העתיקה המאוחרת ( יוון הקלאסית ורומא ) והרנסנס ( ראו בפרק 2 על הרנסנס . ( כמובן שמי שחי במאה 8-ה או במאה 13-ה לא ראה עצמו חי בתקופת ביניים כלשהי , אולם אפשר להבין כיצד נתפסה תקופה זו כחשוכה במיוחד ; שיעור תמותת התינוקות היה גבוה מאד , ורבים מבין אלו שנשארו בחיים מתו לפני הגיעם לגיל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית