פרק - 1 ימי הביניים - ד “ ר יוסי מורי 5 . . . . . . . . . . . . . . . . פרק - 2 הרנסנס - ד “ ר רז בנימיני 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק - 3 הברוק - ד “ ר אורי גולומב 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק - 4 הקלאסיקה - ד “ ר יפעת שוחט 117 . . . . . . . . . . . . . . פרק - 5 הרומנטיקה - ד “ ר עטרה איזקסון 155 . . . . . . . . . . . פרק - 6 המאה - 20-ה ד “ ר מיכאל שנהב 199 . . . . . . . . . . . . פרק - 7 האופרה - ד “ ר נעמה רמות 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק - 8 מוזיקה יהודית אמנותית - ד “ ר אסף שלג 315 . . . פרק - 9 מוזיקה אמנותית בישראל - עודד אסף 345 . . . . מילון מונחים - איה גל 385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פתח דבר הספר " תולדות המוזיקה" מיועד לתלמידי החטיבה העליונה במגמות המוזיקה בבתי הספר התיכוניים . הוא סוקר את התפתחות המוזיקה המערבית מהמאה 9-ה ועד המאה , 20-ה כלומר מאז התחלות התיעוד המוזיקלי באמצעות כתב התווים הראשוני ועד לתיעוד המוזיקה באמצעים אלקטרו-אקוסטיים . בספר תשעה פרקים . כל אחד מהם מוקדש לתקופה אחת או לנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית