בפרק זה נלמד ש ... מודל החלקיקים מתאר את מבנה החומר . באמצעות מודל החלקיקים אפשר להסביר את ההבדלים הקיימים בין חומרים , את התכונות השונות של מצבי הצבירה ותופעות שונות הקשורות בחומרים . מושגים שנכיר : חלקיקים ריק פעפוע לחץ גז מבוא מדוע אפשר לשפוך מים , אך אי אפשר לשפוך קרח ? מדוע גז מתפשט בכל נפח הכלי שבו הוא נמצא ? מדוע ברזל שונה מזהב ? מדוע סוכר נמס מהר יותר בתה חם מאשר בתה קר ? בפרקים הקודמים למדנו על התכונות השונות של מוצקים , של נוזלים ושל גזים , הכרנו כמה מתכונות החומר , המבדילות בין חומר אחד לאחר אך גם משותפות לקבוצות של חומרים , וחקרנו תופעות שונות הקשורות לעולם החומר . בפרק הזה נצא למסע אל תוך החומר , נלמד על מודל החלקיקים המקובל כיום כמודל המדעי לתיאור מבנה החומר , ונבדוק כיצד מודל זה מסביר את התכונות השונות של חומרים ואת התופעות הקשורות לעולם החומר . במהלך הלמידה בפרק נלמד כיצד התפתחו מהעת העתיקה ועד לימינו הרעיונות השונים הנוגעים למבנה החומר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית