בפרק זה נלמד ש ... גופים עשויים מחומרים . לכל גוף יש צורה , נפח ומסה . צפיפות היא אחד ממאפייני החומר , והיא מתארת את כמות החומר בנפח כלשהו . בטמפרטורת החדר מרבית החומרים נמצאים באחד משלושת מצבי הצבירה המוכרים : מוצק , נוזל , וגז . מוצקים , נוזלים וגזים נבדלים זה מזה בתכונותיהם . האוויר הוא תערובת של גזים שונים . מושגים שנכיר : גוף חומר נפח מסה משקל צפיפות מצב צבירה צמיגות מבוא ממה עשויים הדברים שבעולם שלנו ? התבוננו סביבכם - הטלפון , הקלמר , בקבוק המים , הספר , הבגדים שעליכם , קירות החדר והדלת - כל אלה הם גופים , העשויים מחומרים . בשפת היומיום אנחנו משתמשים במונח גוף * כשאנחנו מדברים על גופנו או על גופם של בעלי–חיים . לדוגמה : בגוף האדם איברים שונים , גופו של הפיל גדול מאוד . בשפה המדעית גוף הוא כל דבר , חי או דומם , העשוי מחומר . גוף יכול להיות חפץ שהאדם ייצר מחומרים שונים , כגון בקבוק , טלפון , ספר או מחשב . גוף יכול להיות גם דבר טבעי כמו חתול , טיפת מים , פרח או אבן . יש גופים שהם מוצקים , לדוגמה : סלע , ירח או סרגל , יש גופים שהם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית