בפרק זה נלמד ש ... האנרגיה היא גורם חיוני לקיום תופעות טבע ולקיום החיים . האנרגיה חיונית לפעולתם של מכשירים . קיימים סוגים שונים של אנרגיה ( תנועה , קרינה , חום , כימית ועוד . ( קיימים מקורות אנרגיה שונים . אנרגיה יכולה להשתנות מסוג לסוג . אנרגיה יכולה לעבור מגוף אחד לאחר . מושגים שנכיר : סוגי אנרגיה : אנרגיית תנועה , אנרגיית קרינה , חום , אנרגיה חשמלית , אנרגיה כימית , אנרגיית גובה , אנרגיה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית