בפרק זה נלמד ש ... תחומי הכימיה והפיזיקה הם שני תחומי מדע החשובים להבנת העולם ולהתפתחות טכנולוגית . ההנדסה עוסקת ביישומים טכנולוגיים של תגליות מדעיות . המושגים חומרים ואנרגיה חשובים להבנת תופעות ותהליכים . מושגים שנכיר : פיזיקה כימיה אנרגיה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית