פרק : 1 מבוא למדעי החומר 5 פרק : 2 אנרגיה סביבנו 13 פרק : 3 גוף וחומר 53 פרק : 4 חומרים , תכונות ושימושים 103 פרק : 5 מבנה החומר 133 פרק : 6 חום ושינויים בחומר 169 מילון מונחים 208 פתיחה הספר מדעי החומר דן במושגים , בתופעות ובחוקים מתחום הכימיה ומתחום הפיזיקה , ובהיבטים טכנולוגיים הנוגעים לתחומים אלו . בספר שישה פרקים : פרק ראשון : מבוא למדעי החומר בפרק זה נדון באופן כללי בתחומי המדע שבהם הספר עוסק - הכימיה והפיזיקה - ונכיר את המושגים חומרים ואנרגיה . הפרק גם מציג את דרך החקירה המדעית שבזכותה אפשר להבין תופעות ותהליכים ביקום ולהסבירם . פרק שני : אנרגיה סביבנו בפרק זה נכיר סוגי אנרגיה שונים , ונלמד כי אנרגיה יכולה לעבור מגוף לגוף ולשנות את סוגה , אך כמות האנרגיה הכללית תישאר תמיד קבועה . פרק שלישי : גוף וחומר בפרק זה נכיר את עולם החומר , הבנוי מגופים שונים העשויים מחומרים , נלמד לזהות ולמדוד את הנפח ואת המסה של גופים שונים , נלמד על מושג הצפיפות ונכיר את מצבי הצבירה השונים ואת התכונות האופייניות להם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית