נכתב על–פי תכנית הלימודים המעודכנת במדע וטכנולוגיה לכיתות ז-ט בבית הספר הממלכתי והממלכתי–דתי ניהול מדעי דידקטי : ד"ר רחל מינץ פיתוח וכתיבה : חוה בן חורין , יורם אורעד , ד"ר בנצי ויליגר יועצים ועורכים מדעיים : פרופ' גיל , 'מרקוביץ החוג לכימיה , הפקולטה למדעים מדויקים , אוניברסיטת תל אביב פרופ' מאיר מידב , החוג לחינוך מתמטי , מדעי וטכנולוגי , ביה"ס לחינוך , אוניברסיטת תל אביב עריכה דידקטית פדגוגית : רותי שטנגר , ד"ר נורית קינן עריכה לשונית : טלי בלייכר עריכת מגדר : שרה אופק עיצוב וגרפיקה : ענת קמינצקי–ירקוני , דקלה פולוצקי , נטע קמינצקי איורים טכניים : ענת קמינצקי–ירקוני , אלכס חיינזון פיתוח עצמי למידה מתוקשבים : ד"ר רחל מינץ , ד"ר גיא הד , חוה בן חורין , אורלי שטטינר גרפיקה ממוחשבת : אלכס חיינזון וכפיר אוחיון תכנות והפקה של עצמי למידה : צוות הטכנולוגיה של מטח תחקיר תמונות : דבורה גרודה , ענת קמינצקי–ירקוני וחברי צוות הפיתוח טיפול בזכויות יוצרים : דבורה גרודה הבאה לדפוס : גדי נחמיאס תודות : לחברת "דלילה הדרכה וציוד" על סיוע בצילומי הניסויים . לחברת " Science Demo" על העמדה לרשותנו של ציל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית