-1 נון . 2 למורה : ו . המורה תצביע על האות נ ותאמר : נון ; הילדים יחזרו ויאמרו : נון ; הילדים יצבעו את האות נ הבודדת וגם את האות נ שבתוך המילים . . 2 המורה תצביע על תמונת הנדנדה ותאמר : נדנדה ; הילדים יחזרו ויאמרו : נדנדה ו " ; "יתנדנדו המורה תצביע על תמונת הנעליים ותאמר : נעליים ; הילדים יחזרו ויאמרו : נעליים ; הערה : המילה נדנדה מופיעה בסיפור "נדנדה של פילים . " אם הילדים למדו את הסיפור , המורה תעודד אותם לומר את המילה בעצמם בעזרת התמונה . משחק : הילדים יתחלקו לשתי קבוצות - קבוצת נדנדה וקבוצת נעליים . כשהמורה תראה תמונה של נדנדה , הילדים בקבוצת הנדנדה " יתנדנדו" כמו שמתנדנדים על נדנדה ויגידו : נדנדה ; כאשר המורה תראה תמונה של נעליים , הילדים בקבוצת הנעליים יגידו : נעליים , יתכופפו ו"ינעלו " את הנעליים שלהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר