-1 . 2 למורה : . 1 המורה תצביע על האות ל ותאמר : למד . הילדים יחזרו ויאמרו : למד ; הילדים יצבעו את האות ל הבודדת וגם את האות ל שבתוך המילים . הרחבה : - המורה תצלם בהגדלה את ה ל הגדולה החלולה ; הילדים ימלאו את ה ל החלולה במדבקות או ידביקו עליה כדורי נייר צבעוניים . - המורה תצביע על תמונת הלימון ותאמר : לימון ; הילדים יאמרו : לימון ויעשו פרצוף חמוץ ; המורה תצביע על תמונת הלוח ותאמר : לוח ; הילדים יאמרו : לוח ויצביעו על הלוח שבכיתה ( כדאי שיהיו בכיתה לימון ולוח . ( 4 י * למורה : - . 3 הילדים יזהו את כל האותיות ל הקטנות , יסמנו אותן ויקבלו ל גדולה ; - פעילות בעל פה : המורה תאמר : למד קטנה והילדים יצביעו על ל קטנה ; המורה תאמר : למד גדולה והילדים יצביעו על ה ל הגדולה . . 4 הילדים יזהו את האותיות ל בכלב ויקיפו אותן במעגל ; הילדים יספרו כמה ל יש בכלב וישלימו את המספר המתאים במשפט . משחק : המורה תכין קלפים של 30 אותיות 8 + אותיות ל ; כל הקלפים יהיו מונחים הפוכים בערימה ; משחקים בקבוצות - קבוצה א נגד קבוצה ב ; כל ילד בתורו מרים קלף מהערימה ומראה אותו לכיתה ; מי שמרים קלף של האות ל - ואומר ראשון...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר