1 . 2 למורה : ו . - המורה תצביע על האות כ ותאמר : כף ; הילדים יחזרו ויאמרו : כף . - הילדים יצבעו את האות כ הבודדת וגם את האות כ שבתוך המילים ( הקניית ה כ הרפה תיעשה בשלב מאוחר יותר . ( . 2 המורה תצביע על התמונה ותאמר : כדור ; הילדים יאמרו : כדור ; המורה תצביע על התמונה ותאמר : כלב ; הילדים יאמרו : כלב . משחק לזיהוי המילים , "כדור" ו "כלב " - כשהמורה תאמר : כדור או כלב - הילדים יצביעו על התמונה המתאימה ; כשהמורה תאמר : כדור , הילדים "יזרקו " כדור ; כשהמורה תאמר : כלב , הילדים "ינבחו . " , 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר