-1 . 2 למורה : ו . המורה תצביע על האות י ותאמר : יוד ; הילדים יחזרו ויאמרו : יוד . הילדים יצבעו את האות » הבודדת וגם את האות י שבתוך המילים . . 2 המורה תצביע על תמונת הילד ותאמר . ילד ; הילדים יחזרו על המילה ; המורה תצביע על תמונת הילדה ותאמר . - ילדה ; הילדים יחזרו על המילה . הרחבה : - המורה תצביע על הבנים בכיתה בזה אחר זה , תקרא בשמותיהם ותאמר למשל : ראובן ילד , יוסי ילד ; הילדים יחזרו אחריה במקהלה . - המורה תצביע על כל בת בנפרד ותאמר למשל : מרים ילדה , שרה ילדה , אילנה ילדה ; הילדים יחזרו אחריה במקהלה . - המורה תאמר שם של ילד , למשל : דויד ; הילדים יאמרו : ילד ; המורה תקרא בשם של ילדה והילדים יאמרו : ילדה . . 3 למורה : - . 3 הילדים יזהו את כל האותיות י הקטנות , יסמנו אותן בצבע ויקבלו י גדולה . - פעילות בעל פה : המורה תשאל : איפה יש יוד קטנה ? והילדים יצביעו על י קטנה ; המורה תשאל : איפה יש יוד גדולה ? והילדים יצביעו על ה י הגדולה . . 4 הילדים יזהו את האותיות י בהיפופוטם ויקיפו אותן במעגל ; הילדים יספרו כמה י יש בהיפופוטם וישלימו את המספר המתאים במשפט . הרחבה : המורה תחלק לכל ילד אחת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר