. 1 . 2 למורה : ו . המורה תצביע על האות ט ותאמר : טית ; הילדים יחזרו ויאמרו ; טית ; הילדים יצבעו את האות ט הבודדת וגם את ה ט שבתוך המילים . - . 2 המורה תצביע על תמונת הטלוויזיה ותאמר : טלוויזיה ( המילה דומה למילה בשפת האם , אך לא זהה לה ;( הילדים יחזרו על המילה . - המורה תצביע על תמונת הטניס ותאמר : טניס ; הילדים יאמרו : טניס . - המורה תצביע על אחת התמונות והילדים יאמרו את המילה המתאימה . משחק : אפשר להכין תמונות נוספות של טניס וטלוויזיה ולפזר אותן בכיתה . קבוצת ילדים תסתובב בחדר וכאשר המורה תאמר : טניס , הילדים יעמדו ליד התמונות המתאימות ; כאשר המורה תאמר : טלוויזיה , הילדים יעמדו ליד התמונות המתאימות . . 4  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר