. 1 למורה : ו . המורה תצביע על האות ז ותאמר : m הילדים יחזרו ויאמרו : זין ; הילדים יצבעו את האות ז הבודדת וגם את האות ז שבתוך המילים . . 2 המורה תצביע על תמונת הזברה , תאמר : זברה והילדים יחזרו ויאמרו : זברה ; המורה תצביע על תמונת הזנב , תאמר : זנב והילדים יחזרו ויאמרו : זנב . כדאי להזכיר שהמילה זנב כבר נלמדה כשלמדו את האות בית . גי * . 4 למורה : - . 3 הילדים יזהו את כל האותיות ז הקטנות , יסמנו אותן בצבע , ויקבלו ז גדולה . - פעילות בעל פה : המורה תשאל : איפה יש זין קטנה ? והילדים יצביעו על ז קטנה ; המורה תשאל : איפה יש זין גדולה ? והילדים יצביעו על ה ז הגדולה . . 4 הילדים יזהו את האותיות ז שבקיפוד ויקיפו אותן במעגל בצבע ; הם יספרו כמה ז יש בקיפוד וישלימו את המספר המתאים במשפט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר