1 . 2 למורה : . 1 המורה תצביע על האות ה ותאמר : הא ; הילדים יענו : הא ; הילדים יצבעו את האות ה הבודדת וגם את ה ה שבתוך המילים . . 2 המורה תראה תמונה של הגה או הגה צעצוע ותאמר : הגה ; כל הילדים יחזרו ויאמרו : הגה ; המורה תראה תמונה של הר ותאמר : הו ; כל הילדים יחזרו ויאמרו : הר . הרחבה : הילדים יסתובבו בכיתה ; כשהמורה תאמר : הגה , הם יתיישבו ויעשו תנועות של נהגים עם הגה ביד ; הילדים יחזרו ויאמרו : הגה . כאשר המורה תאמר : הר , הילדים כאילו יטפסו על הר ; הילדים יחזרו ויאמרו : הר . משחק : מסדרים קוביות בחדר כמספר הילדים ; כאשר המורה תאמר : הגה , הילדים יתיישבו על קובייה ; "ינהגו"ו כאשר המורה תאמר : הר , הילדים יטפסו ויעלו על הקובייה . . 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר