1 . 2 למורה : - . 1 המורה תצביע על האות ג ותאמר : גימל ; הילדים יחזרו ויאמרו : גימל . - הילדים יצבעו את האות ג הבודדת וגם את האות ג שבתוך המילים . - . 2 המורה תצביע על הגיטרה או תראה גיטרה אמיתית ותאמר . גיטרה ; הילדים יאמרו : גיטרה ; המורה תצביע על הגשם ותאמר : גשם ; הילדים יאמרו : גשם . הרחבה : הילדים יטיילו בחדר לצלילי שיר המוכר להם ; כשהמורה תפסיק את המוזיקה ותאמר : גיטרה , כל הילדים ינגנו כאילו יש בידיהם גיטרה ויאמרו : גיטרה ; כשהמורה תאמר . גשם , הילדים יחזרו על המילה ויעשו תנועות של גשם יורד בעזרת ידיהם ; את תפקיד המורה יכול למלא ילד ; אפשר ללמד את השיר "היורה גשם" ) : " , גשם משמים , ('' ... מילים : י ' הלפרין , לחן : י ' אנג'ל . , 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר