-1 למורה : ו . - המורה תצביע על האות ב ותאמר ; בית ; הילדים יחזרו ויאמרו : בית . - הילדים יצבעו את האות ב הבודדת וגבו את האות ב שבתוך המילים למטה ( הקניית ה ב הרפה תיעשה בשלב מאוחר יותר . ( . 2 המורה תצביע על הבלון ותאמר : בלון ; היא תצביע על הבננה ותאמר : בננה ; הילדים יאמרו : בלון או בננה לפי התמונות . משחקים : - המורה תקרא 3-ל ילדים שיעמדו במקומות שונים בכיתה ; היא תפריח בלון באוויר ; הילד שיתפוס את הבלון יאמר : בלון וישב במקומו . - המורה תשחק עם הילדים במשחק "דוד אמר : " כשהמורה תאמר : דוד אמר : בלון ; הילדים "ינפחו " בלון , כשהיא תאמר : דוד אמר : בננה ; הם "יאכלו " בננה , כשהיא תאמר רק בלון או בננה - הילדים ישבו בשקט . , 3 למורה : - . 3 הילדים יזהו את כל האותיות ב הקטנות , יסמנו אותן בצבע ויקבלו ב גדולה . - פעילות בעל-פה : המורה תשאל : איפה יש בית קטנה ? והילדים יצביעו על ב קטנה ; המורה תשאל : איפה יש בית גדולה ? והילדים יצביעו על ה ב הגדולה . - . 4 הילדים יזהו את האותיות ב בין האותיות שבתולעת ויקיפו אותן במעגל בצבע . - הם יספרו כמה ב יש בתולעת וישלימו את המספר המתאים במשפט . הרחב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר