מטרות התכנית : א . הילדים יכירו את שמות האותיות של האלף בית העברי . ב . הילדים יזהו את הצורה הגרפית של כל אות ויבחינו בין אותיות דומות . ג . הילדים יכירו את התופעות המיוחדות לעברית הכתובה , כמו האותיות הסופיות הדומות בצליל שלהן והשונות בצורתן ( בייצוג הגרפי שלהן , ( והאותיות הרפות השונות בצליל שלהן והדומות בצורתן ( מלבד נקודת הדגש . ( ד . הילדים ייחשפו לקשרים בין הצליל של האות לבין הצורה הגרפית של האות לבין שם האות . ה . הילדים ידעו לכתוב את האותיות . ו . עם סיום התהליך של הכרת האותיות יהיו הילדים מוכנים ובשלים לרכישת הקריאה . מבנה החוברת : בתכנית שתי חוברות . כל חוברת מחולקת לקבוצות של אותיות . כל אות מוקנית בשמה ובצורתה הגרפית ומלווה בשני איורים של פריטים . שמות הפריטים מתחילים באות הנלמדת . המטרה היא שהילדים יקשרו בין מילים מוכרות לבין האות הנלמדת . המילים נבחרו מתוך סדרת ניצנים רמה 1 ומתוך מאגר של מילים ידועות משפות אחרות שמשמשות גם בעברית , לדוגמה : גיטרה . לעתים , כשלא נמצאו מילים ידועות , הובאו מילים שמתאימות לעולם הילדים . במקרים אלה אנו מציעים ללמד את המילה באמצעות האיור המלוו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר