הכרת האותיות ומילים ראשונות האוניברסיטה העברת בירושלים / המרכז לחינוך יהודי ע " ש מלטון The Hebrew University of Jerusalem The Melton Centre for Jewish Education מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית CET Centre for Educational Technology המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון ועדת היגוי : פרופ ' עלית אולשטיין ( יו " ר , ( מירה אואן , אסתר ברונר , נעמי לימור , ד " ר נאוה נבו ניהול הפרוייקט : ד"ר נאוה נבו ריכוז הפיתוח והכתיבה : מירה אואן כתיבה : מירה אואן , אסתר ברונר , רונית בן ארי הקלדה : ענת חיים ג ' אני , שירי סיטון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העברית בירושלים ע"ר