אבינון שרה , עיין ערך : לשון , הבנה והבעה , מטח , תל אביב , . 2000 אורנן עוזי , המשפט הפשוט , ענבל , . 1972 בורשטיין רות , איגרת מידע , 'נ סוגיות בהוראת התחביר , תשס"ג , עמ' . 66 – 53 בלום-קולקה שושנה , ויצמן אלדעה , גיליון סקריפט , ילדים מדברים : אוריינות שיח בסוגות של השפה הדבורה , מכללת קיי ואוניברסיטת בן גוריון , . 2002 ברוש-ויץ שוש , אוריינות חדשה במבט פדגוגי , מטח , תל אביב , . 1999 ברוש שושנה , עט נובע – הבעה בכתב , דיונון ואוניברסיטת תל אביב , תל אביב , . 1989 גדיש רונית , פרילוק ניצה , רוזנר רחל , "אמצעים רטוריים בכתיבת , "מאמרים האגף לפיתוח ותכנון תכניות לימודים , איגרת מידע , 'נ תשס"ג , עמ' 40–6 ( נמצא באתר לשונט . ( גומל ניבי , " יחסים סמנטיים ושדה , "סמנטי איגרת מידע , 'נ תשס"ג . הורוביץ מירי , "תחביר טקסטואלי : מה למה , "ואיך חלקת לשון , 27 מכללת לווינסקי , . 1998 טאנן דבורה , מעימות להידברות , מטח , תל אביב , . 1998 לבנת זהר , וייצמן אלדעה , בלשנות עברית , 62-63 כתב-עת לבלשנות עברית תיאורית , חישובית ויישומית , היבטים בחקר העברית הדבורה , ספטמבר 2009 ניר רפאל , סמאנטיקה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית