בסוף הספר מובא קובץ גדול ומדורג של פעילויות מסכמות ומבחנים . הפעילויות המסכמות הובאו בסוף הספר כמאגר של טקסטים למורים ולתלמידים , וסביבם שאלות הקשורות לענפי הלשון השונים ( הבנה , הבעה בכתב , הבעה בעל פה , אוצר מילים , מערכת הצורות , תחביר . ( הפעילויות עומדות לרשות המורים והתלמידים לצורך חזרה , תרגול ומבחן במהלך הלמידה . לאורך הספר קבענו " תחנות" שהמלצנו בהן להשתמש בפעילויות אלה , אך יש לראות בתחנות אלה המלצות בלבד . הפעילויות המסכמות עשויות לשמש כלי לבדיקה עצמית של התלמידים ולשיקוף מצבם . אם תלמידים לא הצליחו בחלק מסוים , אפשר להבהירו בכיתה , או לחזור לשיעור הדן בנושא זה . בחלק מהפעילויות הוצע ציינון ( חלוקת ניקוד . ( זוהי הצעה בלבד – וכל מורה יכול לשנותה על פי צרכיו ועל פי הבנתו . חלק מהפעילויות ארוכות . במבחנים ארוכים משך הזמן הוא 2-כ שיעורים ( בין שעה וחצי לשעתיים . ( בסוף הפעילויות אפשר להציע לתלמידים להוסיף משוב : האם המבחן היה קל / בינוני / קשה , מה עליי לעשות כדי להצליח יותר בפעם הבאה ? אפשר לחלוק טיפים עם עמיתים כדי ללמוד באופן יעיל יותר לקראת מבחן . מיקום ההפניות לפעילויות המ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית